Golf News

wiadomości sportowe z kraju i ze świata

Premia – nowa zdrapka Lotto od 6 grudnia 2019

W nadchodzące Mikołajki rozpocznie się sprzedaż zdrapek pod nazwą Premia, organizowaną przez Lotto.

Nakład 6 000 000 losów

Główne wygrane:

Liczba wygranychWartość wygranych
6150 000
184 000

Ponadto do wygrania:

Liczba wygranychWartość wygranych
750300
6 60060
30 00050
60 00030
126 00020
192 00015
240 00010
900 0005

Pula na wygrane: 17 193 000 złotych

Łączna ilość losów 6.000.000 sztuk /słownie: sześć milionów sztuk/.
Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży dla sześciu transz stanowi kwotę 27.300.000 złotych /słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy złotych/.
Wysokość kapitału przeznaczonego na wygrane pieniężne wynosi dla sześciu transz
17.193.000 zł /słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
co stanowi 62,98% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży dla sześciu transz.