Golf News

wiadomości sportowe z kraju i ze świata

Moje 77 – śnieżna zdrapka Lotto

Od kilku dni Totalizator Sportowy Lotto organizuje loterię pieniężną w postaci zdrapki „Moje 77/ Szczęśliwe 77/ Happy 77/ Lucky 77/ 77 Z Bonusem/ 77 Z Koniczynką”

Główne wygrane:

Liczba wygranychWartość wygranych
4200 000
810 000

Ponadto do wygrania:

Liczba wygranychWartość wygranych
400400
2 800200
9 200100
64 00050
208 00025
160 00015
320 00010
1 320 0005

Losy oferowane są w transzach po 2 000 000 sztuk (słownie: dwa miliony sztuk) każda. Opłata za los wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) i zawiera cenę losu w wysokości 4,55 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) oraz dopłatę w wysokości 10% ceny losu. Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży dla każdej transzy stanowi kwotę 9 100 000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych). Wysokość kapitału przeznaczonego na wygrane pieniężne wynosi dla każdej transzy
5 780 000 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 63,52% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży.