Golf News

wiadomości sportowe z kraju i ze świata

Evolution Gaming przejmuje NetEnt za 1,6 mld funtów

Notowana na giełdzie w Sztokholmie firma Evolution Gaming zawarła umowę w wysokości 1,6 mld GBP na przejęcie NetEnt. Zarząd NetEnt jednogłośnie zaleca akcjonariuszom NetEnt zaakceptowanie oferty Evolution Gaming.

Oferta wycenia każdą akcję NetEnt na 79,93 SEK, a wszystkie akcje NetEnt na około 19,6 miliarda SEK w oparciu o ceny zamknięcia z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz 33.660.000 akcji serii A i 212.798.035 akcji serii B w NetEnt, mniej niż 1.000.000 akcji B należących do Firma.

W przypadku gdy Evolution, w związku z ofertą lub w inny sposób, uzyska więcej niż 90 procent akcji NetEnt, zamierza wszcząć obowiązkową procedurę wykupu pozostałych akcji zgodnie ze szwedzką ustawą o spółkach .

Oferowane wynagrodzenie za akcję w NetEnt stanowi premię w wysokości 43 procent w porównaniu z ceną zamknięcia akcji NetEnt serii B w Nasdaq Stockholm w dniu 23 czerwca 2020 r. (ostatni dzień sesyjny przed ogłoszeniem oferty), premia w wysokości 72 procent w porównaniu do średniej ważonej wolumenem ceny za akcję NetEnt serii B na Nasdaq Stockholm w ciągu 30 ostatnich dni handlowych do 23 czerwca 2020 r. Włącznie oraz premia w wysokości 161 procent w porównaniu do średniej ważonej wolumenu ceny za akcję NetEnt seria B na Nasdaq Stockholm w ciągu 90 ostatnich dni handlowych do 23 czerwca 2020 r. włącznie.

Oczekuje się, że połączenie przyniesie roczne oszczędności w wysokości około 30 mln EUR, w porównaniu do łącznej podstawy kosztów dla obu stron, począwszy od pierwszego kwartału roku.

Mathias Hedlund, prezes NetEnt , powiedział: „Ostatnio NetEnt znacznie poprawił swoje możliwości rozwoju technologii i produktów, a tym samym swoje perspektywy rozwoju, a jednocześnie osiągnął silną pozycję w stanach USA, które otworzyły się na kasyno online. Dzięki tej umowie istnieją wyjątkowe możliwości kształtowania wiodącego światowego dostawcy kasyna online B2B, wykorzystującego rozwój rynku przy ciągłej digitalizacji i silnym wzroście, szczególnie w Ameryce Północnej.”

Evolution Gaming oświadczyło, że nie zwiększy oferty. W związku z tym cena w Ofercie jest ostateczna zgodnie z Zasadami Przejęcia.

Jens von Bahr, prezes Evolution , powiedział: „Ta umowa strategiczna stanowi znaczący krok w kierunku długoterminowej wizji Evolution, aby stać się światowym liderem na rynku kasyn online. Połączenie silnej oferty Evolution w kasynie na żywo z wiodącą pozycją NetEnt w automatach online zapewni światowej klasy portfel gier online, który pozwoli nam obsługiwać rosnącą bazę klientów. Co więcej, ustalone przez NetEnt pozycjonowanie w USA w połączeniu z istniejącymi amerykańskimi studiami Evolution i strategią rynkową typu„ pierwszy do regulowanego ”zapewni nam dogodną pozycję do wykorzystania bieżących regulacji w Ameryce Północnej.

Oczekuje się, że okres akceptacji oferty rozpocznie się 17 sierpnia 2020 r. lub około 26 października 2020 r., z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń. Realizacja Oferty podlega zwyczajowym warunkom, w tym uzyskaniu zezwoleń i przyjęciu oferty w takim stopniu, że Evolution Gaming staje się właścicielem akcji reprezentujących ponad 90% ogólnej liczby akcji pozostających w obrocie w NetEnt (w całości rozcieńczona podstawa).

Evolution Gaming zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jednego lub kilku warunków, w tym do uzupełnienia oferty na niższym poziomie akceptacji.